Телеканал «Украина», компания Fremantle и 1 + 1 media заключили мировое соглашение относительно адаптации телевизионных форматов «The Masked Singer» и «Mysteries in the Spotlight» в Украине

Опубликовано Вт, 26 января, 14:41

Телеканал «Украина», компания Fremantle и группа 1 + 1 media, проявляя добрую волю, уважение к нормам закона и принципам деловой этики, демонстрируя единство украинской индустрии аудиовизуальной продукции, осознавая ответственность за международный имидж государства Украина, как государства, в котором уважают и защищают авторское право и право интеллектуальной собственности, создавая прецедент с целью формирования практики цивилизованного решения любых конфликтов на рынке, пришли к принципиальному согласию о досудебном урегулировании спора относительно использования и адаптации телевизионных форматов «The Masked Singer» («Маска») и «Mysteries in the Spotlight » («Маскарад ») на территории Украины.

Logo_UKRAINA

Мировым соглашением предусмотрен ряд гарантий и обязательств, которые призваны решить конфликтные вопросы, возникшие в указанных сторон, не давая им никакой правовой оценки, и создать условия для формирования здоровой конкурентной среды, необходимой для эффективной реализации таких проектов. В частности, в соглашении четко зафиксированы ключевые форматные элементы каждого из шоу и элементы, которые не должны пересекаться ни в коем случае.

Также стороны обязуются осуществить все зависящие от них шаги для укрепления украинской индустрии аудиовизуальной продукции, в частности, в сфере защиты авторского права, прав интеллектуальной собственности и телевизионных форматов.

Решение такого рода конфликтов сторонами без судебных процессов, исключительно путем переговоров, откровенного диалога, и руководствуясь принципом «win-win» является безоговорочным прецедентом для украинского медиаиндустрии. Стороны призывают других участников рынка использовать такой подход для решения возможных споров.

С ключевыми положениями Мирового соглашения можно ознакомиться в приложении «Гарантии и обязательства Сторон» (документ на языке оригинала).

 

Додаток:

Гарантії та зобов’язання Сторін

(витяг з Мирової угоди)

5.1       Відмова від претензій, що надається Телерадіокомпанією "Україна" та Fremantle за цією угодою залишається в силі за умови дотримання  Телерадіокомпанією "1+1" наступних зобов'язань (Зобов'язання про утримання від дій 1+1):

(a)        з дати підписання цієї угоди та до 31 серпня 2021 року (включно) не транслювати (не здійснювати публічне сповіщення) в ефірі Телевізійного каналу "1+1", будь-якого іншого телевізійного каналу, що входить до Групи 1+1, управляється або контролюється Групою 1 + 1, або будь-якою Пов'язаною особою:

(i)         Програму "Маскарад", та

(ii)        будь-якого іншого програмного продукту (аудіовізуального твору), який за своєю формою та змістом буде версією Програми "Маскарад";

(b)       починаючи з 02 січня 2021 року і до дати, що настає за датою публічного сповіщення Телеканалом "Україна" останнього (фінального) епізоду Програми "Маска", але не пізніше 01 червня 2021 року:

(i)         не рекламувати та не анонсувати в мережі Інтернет на офіційних ресурсах Телевізійного каналу 1+1 (сторінках в соціальних мережах, офіційних каналах в сервісах спільного доступу до інформації / контенту (YouTube і т.і.)) публічне сповіщення Програми "Маскарад", включно, але без обмежень, будь-який інший програмний продукт (аудіовізуальний твір), який за своєю формою та змістом буде версією Програми "Маскарад";

(ii)        не здійснювати нових публікацій з використанням фото/відео матеріалів з Програми "Маскарад" в мережі Інтернет на офіційних ресурсах Телевізійного каналу "1+1", та/або повторно не розміщувати контент на таких ресурсах в інших підбірках;

(iii)       не здійснювати публікацій з використанням фото/відео матеріалів зроблених під час створення чи виробництва будь-якого іншого програмного продукту (аудіовізуального твору), який за формою та/або змістом буде версією Програми "Маскарад".

(i)         Для уникнення сумнівів Сторони домовились про те, що:

(1)        будь-які дії учасників Програми "Маскарад" або третіх осіб, в тому числі оприлюднення, розміщення, публікація фото / відеоматеріалів, інтерв'ю та інших матеріалів, пов'язаних з Програмою "Маскарад", або

(2)        інтерв’ю посадових осіб Телерадіокомпанії «1+1», пов'язаних з Програмою "Маскарад" , або

(3)        оприлюднення, розміщення, публікація учасниками Програми "Маскарад" чи третіми особами фото/відео матеріалів Програми "Маскарад" або

(4)        створення третіми особами пародій на Програму "Маскарад" та/або аудіовізуальних творів, схожих на Програму "Маскарад", та їх сповіщення або публікація в мережі Інтернет,

не може розглядатися як невиконання Зобов'язання про утримання від дій Телерадіокомпанії "1+1".

Однак, БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що таке положення не буде застосовуватися, коли такі дії здійснюються будь-якими особами в межах телевізійних передач, створених Телерадіокомпанією "1+1", або на її замовлення, в тому числі, програми власного виробництва.

(c)        не створювати власний телевізійний формат та не здійснювати публічне сповіщення телевізійних передач, вироблених на підставі такого власного формату, які будуть мати концепцію, схожу з Концепцією Програми  "Маскарад". У разі придбання Телерадіокомпанією "1+1" прав на використання телевізійного формату, відмінного від "Mysteries in the Spotlight", який за своєю концепцією є подібним до Концепції Програми "Маскарад", Телерадіокомпанія "1+1", незалежно від назви такого формату, повинна дотримуватися вимог, які викладені у підпункті (d) пункту 5.1. цієї угоди.

Виключно для цілей цього пункту Сторони погодили, що Концепція Програми "Маскарад" означає концепцію телевізійної програми/ телевізійної передачі, де дві команди (включаючи будь-яку іншу назву, наприклад, журі, експертів тощо), які можуть, але не обов’язково, складаються зі знаменитостей, які вгадують відомих осіб, що виступають у Маскарадних костюмах, що тим самим унеможливлює їх візуальну ідентифікацію; замасковані особи виступають з номерами різних жанрів, однак більшість з номерів, що ними виконуються, є вокальними.

(d)       у разі створення в майбутньому будь-яких аудіовізуальних творів на підставі адаптованого Формату "Mysteries in the Spotlight" (включаючи другий сезон Програми "Маскарад"), 1+1 зобов’язується дотримуватися узгоджених Сторонами вимог:

(i)         буде дві команди знаменитостей, які змагатимуться між собою, вгадуючи особи знаменитостей, що виступають перед ними в Маскарадних костюмах;

(ii)        знаменитості в Маскарадних костюмах не повинні і не можуть змагатися  між собою;

(iii)       структура кожного епізоду та сезону телевізійної передачі загалом затверджується або погоджується власником формату, беручи до уваги, що така структура не є строго вертикальною, а саме: кількість знаменитостей, які виступають у Маскарадних костюмах залишається незмінною від епізоду до епізоду; особистість людини в Маскарадному костюмі встановлює команда переможців за результатами кожного епізоду; кількість знаменитостей у Маскарадних костюмах, визначена телеканалом у кожному епізоді, переходить відразу до останнього епізоду сезону ("фінал"); зміни в структурі телевізійної передачі можуть бути внесені лише за попередньою згодою власника Формату "Mysteries in the Spotlight", але в будь-якому випадку такі зміни не можуть суперечити вимогам до аудіовізуальних творів, які можна створити на основі адаптованого Формату "Mysteries in the Spotligh" та які викладені в цій угоді;

(iv)       номери у виконанні замаскованих знаменитостей (учасників), що виступають у Маскарадних костюмах у кожному з епізодів (випусків) передачі, мають бути у різноманітних жанрах, зокрема, вокал, цирк, драматургія, танець, пантоміма, стендап комедія тощо; при цьому, кількість вокальних номерів, що виконуються учасниками (замаскованими знаменитостями, що виступають у Маскарадних костюмах) у кожному з епізодів (випусків), окрім фіналу, не може становити більше, ніж 50% (п’ятдесят)  від загальної кількості номерів, що виконуються учасниками (замаскованими знаменитостями, які виступають у Маскарадних костюмах) у кожному з епізодів (випусків) передачі; кількість вокальних номерів, що виконуються учасниками (замаскованими знаменитостями які виступають у Маскарадних костюмах) у останньому епізоді (випуску) сезону (фіналі), не може становити більше, ніж 60% (шістдесят) від загальної кількості номерів, що виконуються учасниками (замаскованими знаменитостями, які виступають у Маскарадних костюмах) у такому епізоді (випуску). Для уникнення сумнівів Сторони погоджуються, що номером у виконанні замаскованих знаменитостей слід вважати будь-який виступ, який виконується учасником у замаскованому вигляді (в Маскарадному костюмі) у відповідності до правил формату / телевізійної передачі, при цьому виконання номерів учасниками у замаскованому вигляді поза правилами формату / телевізійної передачі не допускається.

(v)        глядачі не голосують за замаскованих знаменитостей, глядачі можуть голосувати виключно за команди знаменитостей, які змагаються між собою;

(vi)       голос замаскованих знаменитостей може бути змінений;

(vii)      допускається надання командам підказок щодо особи замаскованої знаменитості у вигляді спеціально створених відео-підказок (Візитки-підказки), за умови, що такі відео-підказки будуть відповідати наступному опису та критеріям: 

Опис "Візитки-підказки". Йде відеосюжет, де показується герой (учасник-замаскована знаменитість), а голос ведучого за кадром дає якусь інформацію про героя, відомі люди можуть коментувати і наштовхувати на думки, хто може бути під маскою. Голос героя, який сам про себе розповідає, ми не чуємо. Після виступу під час спілкування з командами, можуть даватися відео-кліпи, на яких герой перебуває в якійсь цікавій локації і розповідає про себе зміненим голосом. Цей прийом є по суті художньою відповіддю на питання членів команди. Співвідношення становить 50/50: 50% - підказки ведучого та 50% - герой розповідає про себе на відео. У цьому випадку герой із зміненим голосом та команди знаменитостей мають право взаємодіяти та спілкуватися безпосередньо без / або за участі ведучого.

(viii)     не менш як дві замасковані знаменитості (що виступають у Маскарадних костюмах), які беруть участь у передачі, мають бути розкриті (відгадані особи, що заховані під Маскарадними костюмами) в тій самій передачі і не можуть брати участь в інших передачах;

(ix)       Телерадіокомпанія "1+1" повинна погодити місцеву адаптацію Формату "Mysteries in the Spotlight" з власником Формату "Mysteries in the Spotlight" відповідно до умов договору з ним до моменту першого ефіру аудіовізуального твору. На письмовий запит Телерадіоканалу "Україна" або Fremantle, залежно від ситуації, Телерадіокомпанія "1+1" надає власне письмове підтвердження такого погодження, за умови, що такий запит може бути зроблений не раніше, ніж за п’ять робочих днів до дати прем’єри цього публічного сповіщення. Задля уникнення сумнівів, Сторони погоджуються з тим, що ненадання Телерадіокомпанією "1+1" підтвердження погодження на запит Телерадіоканалу "Україна" або Fremantle протягом зазначеного періоду вважатиметься відсутністю такого схвалення власником формату, внаслідок чого Телерадіокомпанія "1+1" не має права посилатися або покладатися на існування такого схвалення.

5.2       Відмова від претензій, що надається Телерадіокомпанією "1+1" за цією угодою, залишається в силі за умови дотримання Телерадіокомпанією "Україна"  наступних зобов’язань:

У разі майбутнього створення Програми  "Маска" на основі Формату "The Masked Singer", вона має відповідати наведеним нижче вимогам:

(i)         діяти відповідно до оригінального Формату "The Masked Singer" та/або його адаптованої локальної версії, погодженої Freemantle;

(ii)        знаменитості, які виступають у Маскарадних костюмах змагатимуться між собою, виконуючи номери виключно вокального жанру в кожному епізоді. Виконання знаменитостями в Маскарадних костюмах різних номерів, крім вокального жанру (наприклад, танці, елементи цирку, етюди тощо), заборонено;

(iii)       структура шоу повинна включати лише одну команду знаменитостей, які вгадують особи знаменитостей, що виступають перед ними в Маскарадних костюмах, однак будь-які зміни у складі команди (кількісні або особистісні зміни) не повинні розглядатися як порушення відповідної вимоги;

(iv)       у кожному епізоді, крім півфіналу та фіналу, серед учасників змагань (знаменитості в Маскарадних костюмах, за яких голосують глядачі) може бути викритий не більш як один учасник у Маскарадному костюмі;

(v)        у Програмі "Маска" не може бути віртуального співведучого.

Владельцем медиа-холдинга ООО «Медиа Группа Украина является SCM. 

Конфиденциальность и защита персональных данных

Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь